• ผู้สมัครสอบ CU-BEST สามารถตรวจสอบเลขที่สอบและผังสอบได้ 2 วิธีได้แก่(1)ในรูปแบบไฟล์ PDF : [ ประกาศเลขที่สอบ(เรียงชื่อตามลำดับตัวอักษรผู้เข้าสอบ) ] [ ประกาศผังที่นั่งและห้องสอบ ] (2)ตรวจสอบผ่านเว็ปไซต์ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ : ...
  21/11/2014 - 09:33
 • MBA CHULA OPEN HOUSE 2015การแนะนำหลักสูตร MBA CHULA และการเตรียมตัวสมัครสอบในโปรแกรมต่างๆประจำปีการศึกษา 2558 ได้แก่ โปรแกรม MBA Regular (ภาคปกติ), MBA Young Executive, MBA Executive , MBA English Program และการสอบ CU-BEST, CU-BEST(...
  06/11/2014 - 10:40
 • ศูนย์ทดสอบ CU-BEST เปิดรับสมัครสอบ CU-BEST ครั้งที่5/2557รับสมัครระหว่างวันที่ : 1ต.ค.-15พ.ย.57ประกาศผังที่นั่งสอบ : 21 พ.ย. 57วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00-12.00 น.รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ CU-BEST...
  31/10/2014 - 09:18
 • MBA English Program # 10 Open for Application
  MBA Program,Chulalongkorn Business SchoolOpen the Application forMBA English Program #10 for Academic Year 2015Online Application period between November1, 2014 -March31, 2015through MBA Application Websitemore information about MBA English Program...
  21/10/2014 - 16:49
 • เปิดรับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรMBA YoungExecutive22/1
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ในโปรแกรม MBA Young Executive รุ่นที่ 22/1ระยะเวลารับสมัคร : 1 พฤศจิกายน 2557 - 31 มีนาคม 2558...
  21/10/2014 - 16:45
 • เปิดรับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตร MBA Executive รุ่นที่ 31
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักบริหาร รุ่นที่ 31เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 กรกฏาคม 2558ทางระบบรับสมัครออนไลน์ MBA Online...
  21/10/2014 - 16:42
 • เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ MBA Regular รุ่นที่ 34
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2558MBA Regular #34เปิดรับสมัครระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2558 ทางเว็ปไซต์บัณฑิตวิทยาลัยอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร Regular คลิกที่นี่
  21/10/2014 - 16:38
 • CU-BEST Testing Center open The Application Exam for CUBEST(English) 3/2014Application Period : October1-November30,2014Announce ID-TEST : December6,2014.Examination Date : December14,2014 (1-4pm)more information about CU-BEST(Eng)Application at CU-...
  21/10/2014 - 16:35
 • MBA CHULA OPEN HOUSE 2015การแนะนำหลักสูตร MBA CHULA และการเตรียมตัวสมัครสอบในโปรแกรมต่างๆประจำปีการศึกษา 2558 ได้แก่ โปรแกรม MBA Regular (ภาคปกติ), MBA Young Executive, MBA Executive , MBA English Program และการสอบ CU-BEST, CU-BEST(...
  06/11/2014 - 10:40
 • เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ MBA Regular รุ่นที่ 34
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2558MBA Regular #34เปิดรับสมัครระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2558 ทางเว็ปไซต์บัณฑิตวิทยาลัยอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร Regular คลิกที่นี่
  21/10/2014 - 16:38
 • MBA CHULA OPEN HOUSE 2015การแนะนำหลักสูตร MBA CHULA และการเตรียมตัวสมัครสอบในโปรแกรมต่างๆประจำปีการศึกษา 2558 ได้แก่ โปรแกรม MBA Regular (ภาคปกติ), MBA Young Executive, MBA Executive , MBA English Program และการสอบ CU-BEST, CU-BEST(...
  06/11/2014 - 10:40
 • เปิดรับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรMBA YoungExecutive22/1
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ในโปรแกรม MBA Young Executive รุ่นที่ 22/1ระยะเวลารับสมัคร : 1 พฤศจิกายน 2557 - 31 มีนาคม 2558...
  21/10/2014 - 16:45
 • MBA CHULA OPEN HOUSE 2015การแนะนำหลักสูตร MBA CHULA และการเตรียมตัวสมัครสอบในโปรแกรมต่างๆประจำปีการศึกษา 2558 ได้แก่ โปรแกรม MBA Regular (ภาคปกติ), MBA Young Executive, MBA Executive , MBA English Program และการสอบ CU-BEST, CU-BEST(...
  06/11/2014 - 10:40
 • เปิดรับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตร MBA Executive รุ่นที่ 31
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักบริหาร รุ่นที่ 31เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 กรกฏาคม 2558ทางระบบรับสมัครออนไลน์ MBA Online...
  21/10/2014 - 16:42
 • MBA CHULA OPEN HOUSE 2015การแนะนำหลักสูตร MBA CHULA และการเตรียมตัวสมัครสอบในโปรแกรมต่างๆประจำปีการศึกษา 2558 ได้แก่ โปรแกรม MBA Regular (ภาคปกติ), MBA Young Executive, MBA Executive , MBA English Program และการสอบ CU-BEST, CU-BEST(...
  06/11/2014 - 10:40
 • MBA English Program # 10 Open for Application
  MBA Program,Chulalongkorn Business SchoolOpen the Application forMBA English Program #10 for Academic Year 2015Online Application period between November1, 2014 -March31, 2015through MBA Application Websitemore information about MBA English Program...
  21/10/2014 - 16:49
 • ผู้สมัครสอบ CU-BEST สามารถตรวจสอบเลขที่สอบและผังสอบได้ 2 วิธีได้แก่(1)ในรูปแบบไฟล์ PDF : [ ประกาศเลขที่สอบ(เรียงชื่อตามลำดับตัวอักษรผู้เข้าสอบ) ] [ ประกาศผังที่นั่งและห้องสอบ ] (2)ตรวจสอบผ่านเว็ปไซต์ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ : ...
  21/11/2014 - 09:33
 • MBA CHULA OPEN HOUSE 2015การแนะนำหลักสูตร MBA CHULA และการเตรียมตัวสมัครสอบในโปรแกรมต่างๆประจำปีการศึกษา 2558 ได้แก่ โปรแกรม MBA Regular (ภาคปกติ), MBA Young Executive, MBA Executive , MBA English Program และการสอบ CU-BEST, CU-BEST(...
  06/11/2014 - 10:40
 • ศูนย์ทดสอบ CU-BEST เปิดรับสมัครสอบ CU-BEST ครั้งที่5/2557รับสมัครระหว่างวันที่ : 1ต.ค.-15พ.ย.57ประกาศผังที่นั่งสอบ : 21 พ.ย. 57วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00-12.00 น.รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ CU-BEST...
  31/10/2014 - 09:18
 • CU-BEST Testing Center open The Application Exam for CUBEST(English) 3/2014Application Period : October1-November30,2014Announce ID-TEST : December6,2014.Examination Date : December14,2014 (1-4pm)more information about CU-BEST(Eng)Application at CU-...
  21/10/2014 - 16:35

CONTACT US

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้อง 506 ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
 
MBA Program :50th Building, 5th Floor.,Room506
Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University,
Phayathai Road, Prathumwan, Bangkok, Thailand 10330
 
โทรศัพท์ 0-2218-5717-9 โทรสาร 0-2255-3020
 
จันทร์ - ศุกร์    : เวลา 8.00 - 12.00 น. และ  13.00 -21.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ : เวลา 8.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.
 
อีเมล์ mba@cbs.chula.ac.th เว็บไซต์ www.mbachula.info
 

MBA Chulalongkorn on Facebook