• บอร์ดของ AACSB ประกาศให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพทางการศึกษาระดับนานาชาติ สำหรับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ โดย AACSB เป็นหน่วยงานที่ให้การรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาติที่เก่าแก่ที่สุดของโลก (ก่อตั้งปี 1916...
  25/03/2015 - 16:54
 • more student achievement at CLICK
  25/03/2015 - 16:47
 • Applicants for CU-BEST(English) can check an ID-TEST and Exam Place from :(1) PDF File Below :[ List of Applicants for CU-BEST(English)1/2015 ][ Announce for Exam Place of CU-BEST(English)1/2015 ](2) CU-BEST...
  15/03/2015 - 13:18
 • CUBEST ครั้งที่2/2558เปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่       : 15 มีนาคม - 30 เมษายน 58ประกาศผังที่นั่งสอบและเลขที่สอบ: 8 พฤษภาคม 58วันสอบ                       ...
  15/03/2015 - 10:19
 • ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่1/58ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและห้องสอบได้2วิธีดังต่อไปนี้ :1.ตรวจสอบจากไฟล์ pdf ด้านล่าง :[ ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ CUBEST ครั้งที่1/58 ][ ประกาศผังห้องสอบ CUBEST ครั้งที่1/58...
  08/03/2015 - 14:15
 • หลักสูตรฯขอแจ้งกำหนดการปิดทำการ ระหว่างวันพุธที่ 31 ธันวาคม 2557 จนถึงวันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2558ทั้งนี้ ระบบรับสมัครสอบออนไลน์(ระบบรับสมัครสอบสัมภาษณ์และระบบรับสมัครสอบCU-BEST...
  26/12/2014 - 16:54
 • Applicants for CU-BEST(English) can check an ID-TEST and Exam Place from :(1) PDF File Below :[ List of Applicants for CU-BEST(English)3/2014 ][ Announce for Exam Place of CU-BEST(English)3/2014 ](2) CU-BEST Application Website : Test Taking...
  06/12/2014 - 11:01
 • MBA English Program # 10 Open for Application
  MBA Program,Chulalongkorn Business SchoolOpen the Application forMBA English Program #10 for Academic Year 2015Online Application period between November1, 2014 -March31, 2015through MBA Application Websitemore information about MBA English Program...
  21/10/2014 - 16:49
 • เปิดรับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรMBA YoungExecutive22/1
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ในโปรแกรม MBA Young Executive รุ่นที่ 22/1ระยะเวลารับสมัคร : 1 พฤศจิกายน 2557 - 31 มีนาคม 2558...
  21/10/2014 - 16:45
 • เปิดรับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตร MBA Executive รุ่นที่ 31
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักบริหาร รุ่นที่ 31เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 กรกฏาคม 2558ทางระบบรับสมัครออนไลน์ MBA Online...
  21/10/2014 - 16:42
 • CUBEST ครั้งที่2/2558เปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่       : 15 มีนาคม - 30 เมษายน 58ประกาศผังที่นั่งสอบและเลขที่สอบ: 8 พฤษภาคม 58วันสอบ                       ...
  15/03/2015 - 10:19
 • ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่1/58ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและห้องสอบได้2วิธีดังต่อไปนี้ :1.ตรวจสอบจากไฟล์ pdf ด้านล่าง :[ ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ CUBEST ครั้งที่1/58 ][ ประกาศผังห้องสอบ CUBEST ครั้งที่1/58...
  08/03/2015 - 14:15
 • CUBEST ครั้งที่2/2558เปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่       : 15 มีนาคม - 30 เมษายน 58ประกาศผังที่นั่งสอบและเลขที่สอบ: 8 พฤษภาคม 58วันสอบ                       ...
  15/03/2015 - 10:19
 • ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่1/58ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและห้องสอบได้2วิธีดังต่อไปนี้ :1.ตรวจสอบจากไฟล์ pdf ด้านล่าง :[ ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ CUBEST ครั้งที่1/58 ][ ประกาศผังห้องสอบ CUBEST ครั้งที่1/58...
  08/03/2015 - 14:15
 • เปิดรับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรMBA YoungExecutive22/1
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ในโปรแกรม MBA Young Executive รุ่นที่ 22/1ระยะเวลารับสมัคร : 1 พฤศจิกายน 2557 - 31 มีนาคม 2558...
  21/10/2014 - 16:45
 • เปิดรับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตร MBA Executive รุ่นที่ 31
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักบริหาร รุ่นที่ 31เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 กรกฏาคม 2558ทางระบบรับสมัครออนไลน์ MBA Online...
  21/10/2014 - 16:42
 • Applicants for CU-BEST(English) can check an ID-TEST and Exam Place from :(1) PDF File Below :[ List of Applicants for CU-BEST(English)1/2015 ][ Announce for Exam Place of CU-BEST(English)1/2015 ](2) CU-BEST...
  15/03/2015 - 13:18
 • Applicants for CU-BEST(English) can check an ID-TEST and Exam Place from :(1) PDF File Below :[ List of Applicants for CU-BEST(English)3/2014 ][ Announce for Exam Place of CU-BEST(English)3/2014 ](2) CU-BEST Application Website : Test Taking...
  06/12/2014 - 11:01
 • MBA English Program # 10 Open for Application
  MBA Program,Chulalongkorn Business SchoolOpen the Application forMBA English Program #10 for Academic Year 2015Online Application period between November1, 2014 -March31, 2015through MBA Application Websitemore information about MBA English Program...
  21/10/2014 - 16:49
 • Applicants for CU-BEST(English) can check an ID-TEST and Exam Place from :(1) PDF File Below :[ List of Applicants for CU-BEST(English)1/2015 ][ Announce for Exam Place of CU-BEST(English)1/2015 ](2) CU-BEST...
  15/03/2015 - 13:18
 • CUBEST ครั้งที่2/2558เปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่       : 15 มีนาคม - 30 เมษายน 58ประกาศผังที่นั่งสอบและเลขที่สอบ: 8 พฤษภาคม 58วันสอบ                       ...
  15/03/2015 - 10:19
 • ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่1/58ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและห้องสอบได้2วิธีดังต่อไปนี้ :1.ตรวจสอบจากไฟล์ pdf ด้านล่าง :[ ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ CUBEST ครั้งที่1/58 ][ ประกาศผังห้องสอบ CUBEST ครั้งที่1/58...
  08/03/2015 - 14:15
 • Applicants for CU-BEST(English) can check an ID-TEST and Exam Place from :(1) PDF File Below :[ List of Applicants for CU-BEST(English)3/2014 ][ Announce for Exam Place of CU-BEST(English)3/2014 ](2) CU-BEST Application Website : Test Taking...
  06/12/2014 - 11:01

CONTACT US

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้อง 506 ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
 
MBA Program :50th Building, 5th Floor.,Room506
Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University,
Phayathai Road, Prathumwan, Bangkok, Thailand 10330
 
โทรศัพท์ 0-2218-5717-9 โทรสาร 0-2255-3020
 
จันทร์ - ศุกร์    : เวลา 8.00 - 12.00 น. และ  13.00 -21.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ : เวลา 8.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.
 
อีเมล์ mba@cbs.chula.ac.th เว็บไซต์ www.mbachula.info
 

MBA Chulalongkorn on Facebook