•  หลักสูตร ขอแสดงความยินดี แก่นิสิตหลักสูตร MBA Young Executive ได้แก่นายกฤษฎา คงคุณากรกุล, นางสาวณัฐชยา ฟูตระกูล, นายสุเชียรชัย เพิ่มพรสกุล, นางสาวอุบลรัตน์ ศุภศิริวัฒนา และ นายวรพล แวววรวิทย์)ซึ่งได้เข้าร่วมการแข่งขันแผนธุรกิจ The mai...
  21/02/2017 - 16:28
 • สวัสดีปีใหม่ 2017หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จะหยุดทำการระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 3 มกราคม 2560และจะเปิดทำการในวันที่ 4 มกราคม 2560 เป็นต้นไปทั้งนี้ ระบบรับสมัครสอบ MBA Application และ CU-BEST...
  28/12/2016 - 11:12
 • Applicants for CU-BEST(English) can check an ID-TEST and Exam Place from :(1) PDF File Below :[ List of Applicants for CU-BEST(English)2/2016 ][ Announce for Exam Place of CU-BEST(English) 2/2016 ](2) CU-BEST...
  19/12/2016 - 11:33
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักบริหาร รุ่นที่ 33เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 15 กรกฏาคม 2560...
  16/12/2016 - 15:23
 • CUBEST ครั้งที่ 1/2560เปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่       : 4 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2559ประกาศผังที่นั่งสอบและเลขที่สอบ: 5 มีนาคม 2560วันสอบ             ...
  16/12/2016 - 11:58
 • ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่ 4/59ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและห้องสอบได้2วิธีดังต่อไปนี้ :1.ตรวจสอบจากไฟล์ pdf ด้านล่าง :[  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ CUBEST ครั้งที่4/59 ...
  21/11/2016 - 13:24
 • กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560MBA Program Application Schedule , Academic Year 2017.--------------------------------------------------------------- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคปกติ (MBA Regular) รุ่นที่ 36...
  03/11/2016 - 15:59
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ในโปรแกรม MBA Young Executive รุ่นที่ 24/1เข้าเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560ระยะเวลารับสมัคร : 1 พฤศจิกายน 2559 -...
  03/11/2016 - 14:43
 • MBA Program,Chulalongkorn Business SchoolOpen the Application forMBA English Program #12 for Academic Year 2017Online Application period between November1, 2016 -March20, 2017through MBA Application Websitemore information about MBA...
  03/11/2016 - 14:39
 • CU-BEST Testing Center open The Application Exam for CUBEST(English) 2/2016Application Period : Oct1 - Dec12, 2016Announce ID-TEST : Dec19, 2016Examination Date : Sunday, Dec25, 2016 (9am-12pm)more information about CU-BEST(Eng)Application at...
  03/10/2016 - 14:24

CONTACT US

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้อง 506 ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
 
MBA Program :50th Building, 5th Floor.,Room506
Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University,
Phayathai Road, Prathumwan, Bangkok, Thailand 10330
 
โทรศัพท์ 0-2218-5717-9 โทรสาร 0-2255-3020
 
จันทร์ - ศุกร์    : เวลา 8.00 - 12.00 น. และ  13.00 -21.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ : เวลา 8.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.
 
อีเมล์ mba@cbs.chula.ac.th เว็บไซต์ www.mbachula.info
 

MBA Chulalongkorn on Facebook