• ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่ 4/60ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและห้องสอบได้2วิธีดังต่อไปนี้ :1.ตรวจสอบจากไฟล์ pdf ด้านล่าง :[  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ CUBEST ครั้งที่4/60 ...
  19/11/2017 - 09:45
 • หลักสูตรที่เปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2561 จะทำการประกาศกำหนดการรับสมัครเร็วๆนี้เนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับปรุงกระบวนการรับสมัคร อย่างไรก็ตามเกณท์คะแนนสอบ CUBEST และ CUTEP ยังคงเดิมผู้ที่สนใจขอให้เตรียมตัวสอบ CUBEST และ CU-TEP...
  20/11/2017 - 14:03
 • CU-BEST Testing Center open The Application Exam for CUBEST(English) 2/2017Application Period : Oct1 - Dec10, 2017Announce ID-TEST : Dec17, 2017Examination Date : Sunday, Dec24, 2017 (9am-12pm)more information about CU-...
  01/11/2017 - 15:49
 • CUBEST ครั้งที่ 4/2560การสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA...
  01/11/2017 - 16:05
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย------------------------------------------ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 24/2[...
  15/08/2017 - 17:15
 • MBA Executive รุ่นที่ 33ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560รายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์รอบแรก [ รายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์รอบแรก ][ กำหนดการสอบสัมภาษณ์รอบสองและรายละเอียด ]เงื่อนไขสำหรับการสอบในรอบที่ 2...
  11/08/2017 - 10:06
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินและส่งเอกสารการสมัครหลักสูตร MBA Young Executive รุ่นที่ 24/2ประจำภาคเรียนที่ 2 (ระบบตรีภาค) ปีการศึกษา 2560 [ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินและส่งเอกสารการสมัคร...
  31/07/2017 - 11:17
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบแรกหลักสูตร MBA Executive รุ่นที่ 33เพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560(ระบบตรีภาค) ประกาศรายชื่อ [ คลิกที่นี่ ]ตารางสอบสัมภาษณ์ [...
  23/07/2017 - 11:01
 • ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่ 3/60ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและห้องสอบได้2วิธีดังต่อไปนี้ :1.ตรวจสอบจากไฟล์ pdf ด้านล่าง :[  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ CUBEST ครั้งที่3/60 ...
  06/07/2017 - 14:18
 • ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่ 2/60ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและห้องสอบได้2วิธีดังต่อไปนี้ :1.ตรวจสอบจากไฟล์ pdf ด้านล่าง :[  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ CUBEST ครั้งที่2/60 ...
  14/05/2017 - 09:20
 • CUBEST ครั้งที่ 4/2560การสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA...
  01/11/2017 - 16:05
 • CU-BEST Testing Center open The Application Exam for CUBEST(English) 2/2017Application Period : Oct1 - Dec10, 2017Announce ID-TEST : Dec17, 2017Examination Date : Sunday, Dec24, 2017 (9am-12pm)more information about CU-...
  01/11/2017 - 15:49
 • ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่ 3/60ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและห้องสอบได้2วิธีดังต่อไปนี้ :1.ตรวจสอบจากไฟล์ pdf ด้านล่าง :[  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ CUBEST ครั้งที่3/60 ...
  06/07/2017 - 14:18
 • ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่ 2/60ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและห้องสอบได้2วิธีดังต่อไปนี้ :1.ตรวจสอบจากไฟล์ pdf ด้านล่าง :[  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ CUBEST ครั้งที่2/60 ...
  14/05/2017 - 09:20
 • ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่ 1/60ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและห้องสอบได้2วิธีดังต่อไปนี้ :1.ตรวจสอบจากไฟล์ pdf ด้านล่าง :[  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ CUBEST ครั้งที่1/60  ][...
  05/03/2017 - 14:32
 • Applicants for CU-BEST(English) can check an ID-TEST and Exam Place from :(1) PDF File Below :[ List of Applicants for CU-BEST(English)1/2017 ][ Announce for Exam Place of CU-BEST(English) 1/2017 ](2) CU-BEST...
  28/02/2017 - 20:04
 • Applicants for CU-BEST(English) can check an ID-TEST and Exam Place from :(1) PDF File Below :[ List of Applicants for CU-BEST(English)2/2016 ][ Announce for Exam Place of CU-BEST(English) 2/2016 ](2) CU-BEST...
  19/12/2016 - 11:33
 • ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่ 4/59ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและห้องสอบได้2วิธีดังต่อไปนี้ :1.ตรวจสอบจากไฟล์ pdf ด้านล่าง :[  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ CUBEST ครั้งที่4/59 ...
  21/11/2016 - 13:24
 • การสมัครสอบ CU-TEPผ่านคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรของคณะฯ ในการสมัครสอบ CU-TEPผ่านคณะฯ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2559 โดยจะเป็นการจัดสอบ CU-TEP...
  28/08/2016 - 11:05
 • ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่ 3/59ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและห้องสอบได้2วิธีดังต่อไปนี้ :1.ตรวจสอบจากไฟล์ pdf ด้านล่าง :[  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ CUBEST ครั้งที่3/59 ...
  25/07/2016 - 15:46

CONTACT US

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้อง 506 ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
 
MBA Program :50th Building, 5th Floor.,Room506
Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University,
Phayathai Road, Prathumwan, Bangkok, Thailand 10330
 
โทรศัพท์ 0-2218-5717-9 โทรสาร 0-2255-3020
 
จันทร์ - ศุกร์    : เวลา 8.00 - 12.00 น. และ  13.00 -21.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ : เวลา 8.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.
 
อีเมล์ mba@cbs.chula.ac.th เว็บไซต์ www.mbachula.info
 

MBA Chulalongkorn on Facebook