• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ MBA ภาคปกติ (MBA Regular) รุ่นที่ 35[ คลิกดูรายชื่อและตารางสอบสัมภาษณ์ที่นี่ ]สอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559ณ ห้อง 608 ชั้น 6 อาคารอนุสรณ์ 50 ปีเอกสารที่ต้องนำมาแสดง1...
  25/04/2016 - 12:23
 • การสมัครสอบ CU-TEPผ่านคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรของคณะฯ ในการสมัครสอบ CU-TEPผ่านคณะฯ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 โดยจะเป็นการจัดสอบ CU-TEP...
  12/02/2016 - 11:31
 • เปิดรับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2559MBA Regular #35เปิดรับสมัครระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2558 ทางเว็ปไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th...
  28/10/2015 - 17:29
 • โปรดติดตามเร็วๆนี้ !กำหนดการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2559 จะประกาศในราวสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนตุลาคมนี้(ประมาณวันที่ 5-9ตุลาคม 2558)
  29/09/2015 - 15:38
 • ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่2/58 ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและห้องสอบได้2วิธีดังต่อไปนี้ :1.ตรวจสอบจากไฟล์ pdf ด้านล่าง :[ ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ CUBEST ครั้งที่2/58 ][...
  08/05/2015 - 13:30
 • ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่1/58ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและห้องสอบได้2วิธีดังต่อไปนี้ :1.ตรวจสอบจากไฟล์ pdf ด้านล่าง :[ ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ CUBEST ครั้งที่1/58 ][ ประกาศผังห้องสอบ CUBEST ครั้งที่1/58...
  08/03/2015 - 14:15
 •  Announcement of the applicants qualified for the admission process, based on the CU-BEST scoreMBA English Program # 111st Trimester , Academic Year 2016 [ list of the applicants qualified...
  07/04/2016 - 16:07
 • การสมัครสอบ CU-TEPผ่านคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรของคณะฯ ในการสมัครสอบ CU-TEPผ่านคณะฯ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 โดยจะเป็นการจัดสอบ CU-TEP...
  12/02/2016 - 11:31
 • CU-BEST Testing Center open The Application Exam for CUBEST(English) 1/2016Application Period : January4 - March15, 2016Announce ID-TEST : March20, 2016Examination Date : Sunday, March27, 2016 (9am-12pm)more information about CU-BEST(Eng)...
  27/12/2015 - 13:56
 • Applicants for CU-BEST(English) can check an ID-TEST and Exam Place from :(1) PDF File Below :[ List of Applicants for CU-BEST(English) 2/2015 ][ Announce for Exam Place of CU-BEST(English) 2/2015 ](2) CU-BEST Application Website...
  11/12/2015 - 11:50
 • MBA Program,Chulalongkorn Business SchoolOpen the Application forMBA English Program #11 for Academic Year 2016Online Application period between November1, 2015 -March31, 2016through MBA Application Websitemore information about MBA...
  28/10/2015 - 20:28
 • โปรดติดตามเร็วๆนี้ !กำหนดการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2559 จะประกาศในราวสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนตุลาคมนี้(ประมาณวันที่ 5-9ตุลาคม 2558)
  29/09/2015 - 15:38
 • MBA PROGRAM, FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCYCHULALONGKORN UNIVERSITY------------------------------------------Announcement of applicants qualified for the interviewfor MBA English Program #10Academic Year 2015[ Applicants list for interview...
  11/05/2015 - 09:55
 •  Announcement of the applicants qualified for the admission process, based on the CU-BEST scoreMBA English Program # 101st Trimester , Academic Year 2015 [ list of the applicants qualified ] Admission process : 1.  ...
  07/04/2015 - 09:58
 • Applicants for CU-BEST(English) can check an ID-TEST and Exam Place from :(1) PDF File Below :[ List of Applicants for CU-BEST(English)1/2015 ][ Announce for Exam Place of CU-BEST(English)1/2015 ](2) CU-BEST...
  15/03/2015 - 13:18
 • Applicants for CU-BEST(English) can check an ID-TEST and Exam Place from :(1) PDF File Below :[ List of Applicants for CU-BEST(English)3/2014 ][ Announce for Exam Place of CU-BEST(English)3/2014 ](2) CU-BEST Application Website : Test Taking...
  06/12/2014 - 11:01

CONTACT US

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้อง 506 ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
 
MBA Program :50th Building, 5th Floor.,Room506
Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University,
Phayathai Road, Prathumwan, Bangkok, Thailand 10330
 
โทรศัพท์ 0-2218-5717-9 โทรสาร 0-2255-3020
 
จันทร์ - ศุกร์    : เวลา 8.00 - 12.00 น. และ  13.00 -21.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ : เวลา 8.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.
 
อีเมล์ mba@cbs.chula.ac.th เว็บไซต์ www.mbachula.info
 

MBA Chulalongkorn on Facebook