• ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่ 3/61ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและห้องสอบได้2วิธีดังต่อไปนี้ :1.ตรวจสอบจากไฟล์ pdf ด้านล่าง :[  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ CUBEST ครั้งที่ 3/61...
  09/07/2018 - 10:00
 • ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่ 2/61ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและห้องสอบได้2วิธีดังต่อไปนี้ :1.ตรวจสอบจากไฟล์ pdf ด้านล่าง :[  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ CUBEST ครั้งที่ 2/61  ][...
  21/05/2018 - 09:27
 • Applicants for CU-BEST(English) can check an ID-TEST and Exam Place from :(1) PDF File Below :[ List of Applicants for CU-BEST(English) 1/2018 ][ Announce for Exam Place of CU-BEST(English) 1/2018 ](2) CU-BEST...
  28/02/2018 - 10:53
 • Applicants for CU-BEST(English) can check an ID-TEST and Exam Place from :(1) PDF File Below :[ List of Applicants for CU-BEST(English) 2/2017 ][ Announce for Exam Place of CU-BEST(English) 2/2017 ](2) CU-BEST...
  17/12/2017 - 10:03
 • ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่ 3/60ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและห้องสอบได้2วิธีดังต่อไปนี้ :1.ตรวจสอบจากไฟล์ pdf ด้านล่าง :[  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ CUBEST ครั้งที่3/60 ...
  06/07/2017 - 14:18
 • ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่ 2/60ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและห้องสอบได้2วิธีดังต่อไปนี้ :1.ตรวจสอบจากไฟล์ pdf ด้านล่าง :[  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ CUBEST ครั้งที่2/60 ...
  14/05/2017 - 09:20
 • ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่ 1/60ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและห้องสอบได้2วิธีดังต่อไปนี้ :1.ตรวจสอบจากไฟล์ pdf ด้านล่าง :[  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ CUBEST ครั้งที่1/60  ][...
  05/03/2017 - 14:32
 • Applicants for CU-BEST(English) can check an ID-TEST and Exam Place from :(1) PDF File Below :[ List of Applicants for CU-BEST(English)1/2017 ][ Announce for Exam Place of CU-BEST(English) 1/2017 ](2) CU-BEST...
  28/02/2017 - 20:04
 • Applicants for CU-BEST(English) can check an ID-TEST and Exam Place from :(1) PDF File Below :[ List of Applicants for CU-BEST(English)2/2016 ][ Announce for Exam Place of CU-BEST(English) 2/2016 ](2) CU-BEST...
  19/12/2016 - 11:33
 • ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่ 4/59ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและห้องสอบได้2วิธีดังต่อไปนี้ :1.ตรวจสอบจากไฟล์ pdf ด้านล่าง :[  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ CUBEST ครั้งที่4/59 ...
  21/11/2016 - 13:24

CONTACT US

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้อง 506 ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
 
MBA Program: 50th Building, 5th Floor, Room 506
Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University
Phayathai Road, Prathumwan, Bangkok, Thailand 10330
 
โทรศัพท์ 02-218-5717-9 โทรสาร 02-255-3020
 
จันทร์ - ศุกร์    : เวลา 8.00 - 12.00 น. และ  13.00 -21.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ : เวลา 8.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.
 
อีเมล์ mba@cbs.chula.ac.th เว็บไซต์ www.mbachula.info
 

MBA Chulalongkorn on Facebook