• เปิดรับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2559MBA Regular #35เปิดรับสมัครระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2558 ทางเว็ปไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th...
  28/10/2015 - 17:29
 • โปรดติดตามเร็วๆนี้ !กำหนดการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2559 จะประกาศในราวสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนตุลาคมนี้(ประมาณวันที่ 5-9ตุลาคม 2558)
  29/09/2015 - 15:38
 • ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่2/58 ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและห้องสอบได้2วิธีดังต่อไปนี้ :1.ตรวจสอบจากไฟล์ pdf ด้านล่าง :[ ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ CUBEST ครั้งที่2/58 ][...
  08/05/2015 - 13:30
 • ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่1/58ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและห้องสอบได้2วิธีดังต่อไปนี้ :1.ตรวจสอบจากไฟล์ pdf ด้านล่าง :[ ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ CUBEST ครั้งที่1/58 ][ ประกาศผังห้องสอบ CUBEST ครั้งที่1/58...
  08/03/2015 - 14:15
 • MBA Program,Chulalongkorn Business SchoolOpen the Application forMBA English Program #11 for Academic Year 2016Online Application period between November1, 2015 -March31, 2016through MBA Application Websitemore information about MBA...
  28/10/2015 - 20:28
 • CU-BEST Testing Center open The Application Exam for CUBEST(English) 2/2015Application Period : October1 - December5, 2015Announce ID-TEST : December12, 2015Examination Date : Sunday, December20, 2015 (9am-12pm)more information about CU-...
  30/09/2015 - 14:46
 • โปรดติดตามเร็วๆนี้ !กำหนดการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2559 จะประกาศในราวสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนตุลาคมนี้(ประมาณวันที่ 5-9ตุลาคม 2558)
  29/09/2015 - 15:38
 • MBA PROGRAM, FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCYCHULALONGKORN UNIVERSITY------------------------------------------Announcement of applicants qualified for the interviewfor MBA English Program #10Academic Year 2015[ Applicants list for interview...
  11/05/2015 - 09:55
 •  Announcement of the applicants qualified for the admission process, based on the CU-BEST scoreMBA English Program # 101st Trimester , Academic Year 2015 [ list of the applicants qualified ] Admission process : 1.  ...
  07/04/2015 - 09:58
 • Applicants for CU-BEST(English) can check an ID-TEST and Exam Place from :(1) PDF File Below :[ List of Applicants for CU-BEST(English)1/2015 ][ Announce for Exam Place of CU-BEST(English)1/2015 ](2) CU-BEST...
  15/03/2015 - 13:18
 • Applicants for CU-BEST(English) can check an ID-TEST and Exam Place from :(1) PDF File Below :[ List of Applicants for CU-BEST(English)3/2014 ][ Announce for Exam Place of CU-BEST(English)3/2014 ](2) CU-BEST Application Website : Test Taking...
  06/12/2014 - 11:01
 • ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่4/58ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและห้องสอบได้2วิธีดังต่อไปนี้ :1.ตรวจสอบจากไฟล์ pdf ด้านล่าง :[ ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ CUBEST ครั้งที่ 4/58 ][...
  19/11/2015 - 15:48
 • CU-BEST Testing Center open The Application Exam for CUBEST(English) 2/2015Application Period : October1 - December5, 2015Announce ID-TEST : December12, 2015Examination Date : Sunday, December20, 2015 (9am-12pm)more information about CU-...
  30/09/2015 - 14:46
 • โปรดติดตามเร็วๆนี้ !กำหนดการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2559 จะประกาศในราวสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนตุลาคมนี้(ประมาณวันที่ 5-9ตุลาคม 2558)
  29/09/2015 - 15:38
 • CUBEST ครั้งที่4/2558เปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่       : 1 กันยายน - 15 พฤศจิกายน 2558ประกาศผังที่นั่งสอบและเลขที่สอบ: 20 พฤศจิกายน 2558วันสอบ                   ...
  27/08/2015 - 14:09
 • ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่3/58ประกาศ !เนื่องด้วยในวันอาทิตย์ที่ 19...
  17/07/2015 - 17:26
 • ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่2/58 ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและห้องสอบได้2วิธีดังต่อไปนี้ :1.ตรวจสอบจากไฟล์ pdf ด้านล่าง :[ ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ CUBEST ครั้งที่2/58 ][...
  08/05/2015 - 13:30
 • Applicants for CU-BEST(English) can check an ID-TEST and Exam Place from :(1) PDF File Below :[ List of Applicants for CU-BEST(English)1/2015 ][ Announce for Exam Place of CU-BEST(English)1/2015 ](2) CU-BEST...
  15/03/2015 - 13:18
 • ประกาศเลขที่สอบและผังสอบ CU-BEST ครั้งที่1/58ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและห้องสอบได้2วิธีดังต่อไปนี้ :1.ตรวจสอบจากไฟล์ pdf ด้านล่าง :[ ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ CUBEST ครั้งที่1/58 ][ ประกาศผังห้องสอบ CUBEST ครั้งที่1/58...
  08/03/2015 - 14:15
 • Applicants for CU-BEST(English) can check an ID-TEST and Exam Place from :(1) PDF File Below :[ List of Applicants for CU-BEST(English)3/2014 ][ Announce for Exam Place of CU-BEST(English)3/2014 ](2) CU-BEST Application Website : Test Taking...
  06/12/2014 - 11:01

CONTACT US

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้อง 506 ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
 
MBA Program :50th Building, 5th Floor.,Room506
Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University,
Phayathai Road, Prathumwan, Bangkok, Thailand 10330
 
โทรศัพท์ 0-2218-5717-9 โทรสาร 0-2255-3020
 
จันทร์ - ศุกร์    : เวลา 8.00 - 12.00 น. และ  13.00 -21.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ : เวลา 8.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.
 
อีเมล์ mba@cbs.chula.ac.th เว็บไซต์ www.mbachula.info
 

MBA Chulalongkorn on Facebook