อยากทราบเกี่ยวกับปริญญามหาบัญฑิตที่จุฬาออกให้

อยากทราบเกี่ยวกับปริญญามหาบัญฑิตที่จุฬาออกให้ของหลักสูตร R-MBA ที่ไม่มีให้เลือกสาขาเวลาเรียน คือที่ทางหลักสูตรบังคับเรียนสาขาการจัดการนั้น จะมีการระบุวงเล็บต่อท้ายปริญญาว่า สาขาการจัดการ หรือไม่ หรือถ้าไม่มีแล้ว จะระบุว่าอะไรครับ เพราะเห็นว่าที่สถาบันอื่นๆจะระบุต่อท้ายเลยว่าเป็นมหาบัณฑิตสาขาอะไร เช่น ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัญฑิต (การตลาด) ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัญฑิต (การเงิน) เป็นต้น


ไม่มีระบุยสาขาค่ะ จะเป็น Transcript ระบุว่าจบทางด้าน Master of Business Administration เท่านั้นค่ะ • หลักฐานการทำงาน  ( 7/24/2014 ) 
 • ถามเรื่องประสบการณ์ทำงานและการสมัคร  ( 7/22/2014 ) 
 • หลักฐานประสบการณ์การทำงาน  ( 7/16/2014 ) 
 • สอบถามเรื่อง การสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP ค่ะ  ( 6/30/2014 ) 
 • เรื่องสอบ CU-TEP เพื่อสมัคร E-MBA  ( 6/25/2014 ) 
   
   
   
   
  2000 - 2012 Copyright (c) . All rights reserved. MBA Program,Chulalongkorn University www.mbachula.info :Webmaster-Teddy K.