ใบรับรองการทำงาน

ใบรับรองการทำงานถ้าทำงานที่ปัจจุบัน 5 ปี จะต้องแนบใบรับรองการทำงานของที่ทำงานเก่าก่อนหน้า จะต้องใช้ตัวจริง หรือสำเนา เนื่องจากที่ทำงานปัจจุบันสามารถขอใช้รับรองการทำงานได้ตลอดเพราะยังทำงานอยู่ แต่ที่ทำงานเก่าจะออกให้ครั้งเดียวตอนที่ลาออกมา


ของที่ทำงานเก่า จะสำเนาส่งมาให้ก็ได้ครับ และวันที่สัมภาษณ์ก็นำตัวจริงมาให้ดูครับ • สอบถามเรื่องการส่งเอกสาร  ( 4/16/2014 ) 
 • เวลาเปิดรับสมัคร  ( 4/7/2014 ) 
 • เวลาเรียน  ( 4/5/2014 ) 
 • Seminar of EX-MBA  ( 4/4/2014 ) 
 • คุณสมบัติผู้สมัคร Executive MBA  ( 4/3/2014 ) 
   
   
   
   
  2000 - 2012 Copyright (c) . All rights reserved. MBA Program,Chulalongkorn University www.mbachula.info :Webmaster-Teddy K.