ใบรับรองการทำงาน

ใบรับรองการทำงานถ้าทำงานที่ปัจจุบัน 5 ปี จะต้องแนบใบรับรองการทำงานของที่ทำงานเก่าก่อนหน้า จะต้องใช้ตัวจริง หรือสำเนา เนื่องจากที่ทำงานปัจจุบันสามารถขอใช้รับรองการทำงานได้ตลอดเพราะยังทำงานอยู่ แต่ที่ทำงานเก่าจะออกให้ครั้งเดียวตอนที่ลาออกมา


ของที่ทำงานเก่า จะสำเนาส่งมาให้ก็ได้ครับ และวันที่สัมภาษณ์ก็นำตัวจริงมาให้ดูครับ • เรื่องการดรอปเรียน  ( 8/23/2014 ) 
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  ( 8/22/2014 ) 
 • หลักฐานการรับรองการทำงาน  ( 8/16/2014 ) 
 • Letter of Recommendation MBA Y-Ex  ( 8/7/2014 ) 
 • ผลคะแนน CU-TEP ตัวจริง  ( 7/30/2014 ) 
   
   
   
   
  2000 - 2012 Copyright (c) . All rights reserved. MBA Program,Chulalongkorn University www.mbachula.info :Webmaster-Teddy K.