การส่งจดหมายรับรองการผ่านงาน

อยากทราบว่า หนังสือรับรองการผ่านงาน ที่จะต้องส่งเป็นหลักฐานการสมัครสอบสัมภาษณ์ ใช้เป็นตัวสำเนาได้ไหมคะ เนื่องจากผ่านงานมาแล้วสองที่ และมีใบรับรองการผ่านงานที่เก่าอยู่ใบเดียว ถ้าส่งตัวจริงไป จะไม่มีเอกสารตัวจริงเก็บไว้กับตัวเลยน่ะค่ะ


ใช้สำเนาได้ค่ะ • ชำระเงินในการเรียนปรับพื้นฐาน  ( 9/14/2014 ) 
 • เวลาเรียน  ( 9/7/2014 ) 
 • เรื่องการดรอปเรียน  ( 8/23/2014 ) 
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  ( 8/22/2014 ) 
 • หลักฐานการรับรองการทำงาน  ( 8/16/2014 ) 
   
   
   
   
  2000 - 2012 Copyright (c) . All rights reserved. MBA Program,Chulalongkorn University www.mbachula.info :Webmaster-Teddy K.