การส่งจดหมายรับรองการผ่านงาน

อยากทราบว่า หนังสือรับรองการผ่านงาน ที่จะต้องส่งเป็นหลักฐานการสมัครสอบสัมภาษณ์ ใช้เป็นตัวสำเนาได้ไหมคะ เนื่องจากผ่านงานมาแล้วสองที่ และมีใบรับรองการผ่านงานที่เก่าอยู่ใบเดียว ถ้าส่งตัวจริงไป จะไม่มีเอกสารตัวจริงเก็บไว้กับตัวเลยน่ะค่ะ


ใช้สำเนาได้ค่ะ • หลักฐานการทำงาน  ( 7/24/2014 ) 
 • ถามเรื่องประสบการณ์ทำงานและการสมัคร  ( 7/22/2014 ) 
 • หลักฐานประสบการณ์การทำงาน  ( 7/16/2014 ) 
 • สอบถามเรื่อง การสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP ค่ะ  ( 6/30/2014 ) 
 • เรื่องสอบ CU-TEP เพื่อสมัคร E-MBA  ( 6/25/2014 ) 
   
   
   
   
  2000 - 2012 Copyright (c) . All rights reserved. MBA Program,Chulalongkorn University www.mbachula.info :Webmaster-Teddy K.