การส่งจดหมายรับรองการผ่านงาน

อยากทราบว่า หนังสือรับรองการผ่านงาน ที่จะต้องส่งเป็นหลักฐานการสมัครสอบสัมภาษณ์ ใช้เป็นตัวสำเนาได้ไหมคะ เนื่องจากผ่านงานมาแล้วสองที่ และมีใบรับรองการผ่านงานที่เก่าอยู่ใบเดียว ถ้าส่งตัวจริงไป จะไม่มีเอกสารตัวจริงเก็บไว้กับตัวเลยน่ะค่ะ


ใช้สำเนาได้ค่ะ • เรื่องการดรอปเรียน  ( 8/23/2014 ) 
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  ( 8/22/2014 ) 
 • หลักฐานการรับรองการทำงาน  ( 8/16/2014 ) 
 • Letter of Recommendation MBA Y-Ex  ( 8/7/2014 ) 
 • ผลคะแนน CU-TEP ตัวจริง  ( 7/30/2014 ) 
   
   
   
   
  2000 - 2012 Copyright (c) . All rights reserved. MBA Program,Chulalongkorn University www.mbachula.info :Webmaster-Teddy K.