การส่งจดหมายรับรองการผ่านงาน

อยากทราบว่า หนังสือรับรองการผ่านงาน ที่จะต้องส่งเป็นหลักฐานการสมัครสอบสัมภาษณ์ ใช้เป็นตัวสำเนาได้ไหมคะ เนื่องจากผ่านงานมาแล้วสองที่ และมีใบรับรองการผ่านงานที่เก่าอยู่ใบเดียว ถ้าส่งตัวจริงไป จะไม่มีเอกสารตัวจริงเก็บไว้กับตัวเลยน่ะค่ะ


ใช้สำเนาได้ค่ะ • สอบถามเรื่องการส่งเอกสาร  ( 4/16/2014 ) 
 • เวลาเปิดรับสมัคร  ( 4/7/2014 ) 
 • เวลาเรียน  ( 4/5/2014 ) 
 • Seminar of EX-MBA  ( 4/4/2014 ) 
 • คุณสมบัติผู้สมัคร Executive MBA  ( 4/3/2014 ) 
   
   
   
   
  2000 - 2012 Copyright (c) . All rights reserved. MBA Program,Chulalongkorn University www.mbachula.info :Webmaster-Teddy K.