บริหารการบิน

1. ขณะเรียนใช้ตำราภาษาอังกฤษเรียนทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะ ไม่จบบริหารโดยตรงและไม่ได้ทำงานสายบริหาร แต่สนใจเรียนการบิน จะสามารถเรียนทันเพื่อนๆไหมคะ 2. เมื่อจบปริญญาโท การบิน สามารถทำงานในตำแหน่งใดในสายการบินได้บ้างคะ เงินเดือนประมาณเท่าไรคะ


1. ขณะเรียนใช้ตำราภาษาอังกฤษเรียนทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะ ไม่จบบริหารโดยตรงและไม่ได้ทำงานสายบริหาร แต่สนใจเรียนการบิน จะสามารถเรียนทันเพื่อนๆไหมคะ - ตำราที่ใช้มีทั้งภาษาไทยและอังกฤษค่ะส่วนที่ว่าจะเรียนทันเพื่อนๆหรือไม่นั้น ก็อยู่ที่ตัวผู้เรียนเองค่ะ 2. เมื่อจบปริญญาโท การบิน สามารถทำงานในตำแหน่งใดในสายการบินได้บ้างคะ เงินเดือนประมาณเท่าไรคะ - เป็นงานสายบริหาร หรือการจัดการค่ะ เรื่องเงินเดือนก็แล้วแต่องค์กรนะคะ • cu-best & cu-best eng  ( 8/17/2014 ) 
 • หัวข้อในการสอบ  ( 7/28/2014 ) 
 • คะแนนขั้นต่ำ cu best eng?  ( 7/14/2014 ) 
 • การแต่งกายเข้าสอบ  ( 7/10/2014 ) 
 • ข้อสฮบ IQ  ( 6/24/2014 ) 
   
   
   
   
  2000 - 2012 Copyright (c) . All rights reserved. MBA Program,Chulalongkorn University www.mbachula.info :Webmaster-Teddy K.