คะแนนสอบ CU-TEP รอบ 12 9/12

คะแนนสอบ CU_TEP รอบ 12 กับ คะแนนสอบ Cu_BEST รอบ 4 ถ้าผลสอบยังไม่ส่งมาถึง จะต้องทำอย่างไรบ้างคะ เพราะต้องส่งไปที่บัณฑิตวิทยาลัยภายในวันที่ 14 ธค 55 ค่ะ แล้วเอกสารหลักฐานพร้อมเงินค่าสอบสัมภาษณ์ต้องส่งไปที่บัณฑิตวิทยาลัยเท่านั้นใช่ไหมคะ


คะแนนสอบ CU-BEST รอบที่4/55 ผลคะแนนออกทันวันที่ 14 ธันวาคมแน่นอนค่ะ สำหรับรอบสอบ 12/2012 ของ CU-TEP นั้น อย่างน้อยต้องมีผลคะแนนในรูปแบบประกาศจากทางเว็ปส่งมาภายในวันที่ 14 ธันวาคมค่ะ และหลักฐานทั้งหมดพร้อมค่าสมัครจะต้องส่งไปที่บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 14 ค่ะ สรุปก็คือ เรื่องของผลสอบ CU-TEP นั้นอย่างน้อยที่สุดต้องรีบส่งตามมาเมื่อทราบผลคะแนนแล้วค่ะ และไม่ใช่รอบที่สอบวันที่ 23 ธันวาคมค่ะเพราะรอบนั้นจะไม่ทันแล้ว • ชำระเงินในการเรียนปรับพื้นฐาน  ( 9/14/2014 ) 
 • เวลาเรียน  ( 9/7/2014 ) 
 • เรื่องการดรอปเรียน  ( 8/23/2014 ) 
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  ( 8/22/2014 ) 
 • หลักฐานการรับรองการทำงาน  ( 8/16/2014 ) 
   
   
   
   
  2000 - 2012 Copyright (c) . All rights reserved. MBA Program,Chulalongkorn University www.mbachula.info :Webmaster-Teddy K.