ประสบการณ์ทำงาน

ถ้าทำงานที่บ้านแล้วไม่ได้เป็นบริษัท นับเป็นประสบการณ์ทำงานได้มั้ยคะ


ถือเป็นประสบการณ์ทำงานได้ค่ะ แต่ต้องแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ชัดเจนว่างานที่บ้านทำหน้าที่อะไร ทำงานอะไรบ้าง หรือมีเป็นจดหมายหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าทำงานที่บ้านจริงค่ะ • หลักฐานการทำงาน  ( 7/24/2014 ) 
 • ถามเรื่องประสบการณ์ทำงานและการสมัคร  ( 7/22/2014 ) 
 • หลักฐานประสบการณ์การทำงาน  ( 7/16/2014 ) 
 • สอบถามเรื่อง การสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP ค่ะ  ( 6/30/2014 ) 
 • เรื่องสอบ CU-TEP เพื่อสมัคร E-MBA  ( 6/25/2014 ) 
   
   
   
   
  2000 - 2012 Copyright (c) . All rights reserved. MBA Program,Chulalongkorn University www.mbachula.info :Webmaster-Teddy K.