ประสบการณ์ทำงาน

ถ้าทำงานที่บ้านแล้วไม่ได้เป็นบริษัท นับเป็นประสบการณ์ทำงานได้มั้ยคะ


ถือเป็นประสบการณ์ทำงานได้ค่ะ แต่ต้องแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ชัดเจนว่างานที่บ้านทำหน้าที่อะไร ทำงานอะไรบ้าง หรือมีเป็นจดหมายหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าทำงานที่บ้านจริงค่ะ • เรื่องการดรอปเรียน  ( 8/23/2014 ) 
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  ( 8/22/2014 ) 
 • หลักฐานการรับรองการทำงาน  ( 8/16/2014 ) 
 • Letter of Recommendation MBA Y-Ex  ( 8/7/2014 ) 
 • ผลคะแนน CU-TEP ตัวจริง  ( 7/30/2014 ) 
   
   
   
   
  2000 - 2012 Copyright (c) . All rights reserved. MBA Program,Chulalongkorn University www.mbachula.info :Webmaster-Teddy K.