ประสบการณ์ทำงาน

ถ้าทำงานที่บ้านแล้วไม่ได้เป็นบริษัท นับเป็นประสบการณ์ทำงานได้มั้ยคะ


ถือเป็นประสบการณ์ทำงานได้ค่ะ แต่ต้องแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ชัดเจนว่างานที่บ้านทำหน้าที่อะไร ทำงานอะไรบ้าง หรือมีเป็นจดหมายหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าทำงานที่บ้านจริงค่ะ • ชำระเงินในการเรียนปรับพื้นฐาน  ( 9/14/2014 ) 
 • เวลาเรียน  ( 9/7/2014 ) 
 • เรื่องการดรอปเรียน  ( 8/23/2014 ) 
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  ( 8/22/2014 ) 
 • หลักฐานการรับรองการทำงาน  ( 8/16/2014 ) 
   
   
   
   
  2000 - 2012 Copyright (c) . All rights reserved. MBA Program,Chulalongkorn University www.mbachula.info :Webmaster-Teddy K.