ควรเรียนปริญญาโทในสาขาเดิมที่เรียนมา หรือ MBA ดี??

เป้าหมายระยะสั้น คือทำงานเชี่ยวชาญในสาขา เป้าหมายระยะยาว คืออยากมีธุรกิจของตนเอง ควรเรียนปริญญาโทในสาขาเดิมที่เรียนมา หรือ MBA ดี??


มีทางเลือกหลายทางครับ 1. เรียนสาขาเดิมต่อ 2. เรียน MBA 3. เรียนสาขาเดิม กลับไปทำงาน แล้วเรียน MBA เพิ่มอีก • ชำระเงินในการเรียนปรับพื้นฐาน  ( 9/14/2014 ) 
 • เวลาเรียน  ( 9/7/2014 ) 
 • เรื่องการดรอปเรียน  ( 8/23/2014 ) 
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  ( 8/22/2014 ) 
 • หลักฐานการรับรองการทำงาน  ( 8/16/2014 ) 
   
   
   
   
  2000 - 2012 Copyright (c) . All rights reserved. MBA Program,Chulalongkorn University www.mbachula.info :Webmaster-Teddy K.