ควรเรียนปริญญาโทในสาขาเดิมที่เรียนมา หรือ MBA ดี??

เป้าหมายระยะสั้น คือทำงานเชี่ยวชาญในสาขา เป้าหมายระยะยาว คืออยากมีธุรกิจของตนเอง ควรเรียนปริญญาโทในสาขาเดิมที่เรียนมา หรือ MBA ดี??


มีทางเลือกหลายทางครับ 1. เรียนสาขาเดิมต่อ 2. เรียน MBA 3. เรียนสาขาเดิม กลับไปทำงาน แล้วเรียน MBA เพิ่มอีก • หลักฐานการรับรองการทำงาน  ( 8/16/2014 ) 
 • Letter of Recommendation MBA Y-Ex  ( 8/7/2014 ) 
 • ผลคะแนน CU-TEP ตัวจริง  ( 7/30/2014 ) 
 • หลักฐานการทำงาน  ( 7/24/2014 ) 
 • ถามเรื่องประสบการณ์ทำงานและการสมัคร  ( 7/22/2014 ) 
   
   
   
   
  2000 - 2012 Copyright (c) . All rights reserved. MBA Program,Chulalongkorn University www.mbachula.info :Webmaster-Teddy K.