ควรเรียนปริญญาโทในสาขาเดิมที่เรียนมา หรือ MBA ดี??

เป้าหมายระยะสั้น คือทำงานเชี่ยวชาญในสาขา เป้าหมายระยะยาว คืออยากมีธุรกิจของตนเอง ควรเรียนปริญญาโทในสาขาเดิมที่เรียนมา หรือ MBA ดี??


มีทางเลือกหลายทางครับ 1. เรียนสาขาเดิมต่อ 2. เรียน MBA 3. เรียนสาขาเดิม กลับไปทำงาน แล้วเรียน MBA เพิ่มอีก • หลักฐานการทำงาน  ( 7/24/2014 ) 
 • ถามเรื่องประสบการณ์ทำงานและการสมัคร  ( 7/22/2014 ) 
 • หลักฐานประสบการณ์การทำงาน  ( 7/16/2014 ) 
 • สอบถามเรื่อง การสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP ค่ะ  ( 6/30/2014 ) 
 • เรื่องสอบ CU-TEP เพื่อสมัคร E-MBA  ( 6/25/2014 ) 
   
   
   
   
  2000 - 2012 Copyright (c) . All rights reserved. MBA Program,Chulalongkorn University www.mbachula.info :Webmaster-Teddy K.