- ข้อมูลสมัครสอบ CU-TEP Online

ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CU-TEP 

 

[ตรวจสอบเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ]

        ศูนย์ทดสอบ CU-BEST ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับศูนย์ทดสอบ CU-TEP โดยศูนย์ทดสอบ CU-TEP เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ หากต้องการติดต่อ สอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ CU-TEP ทั้งหมด โปรดติดต่อที่ 02-2183704 หรือwww.atc.chula.ac.th โดยตรง
       ผู้ที่สนใจสมัครสอบ CU-TEP ควรตรวจสอบวัน-เวลาตารางสอบและเตรียมตัวสมัครสอบแต่เนิ่นๆ ทั้งนี้ ทางศุนย์ทดสอบใช้ระบบโควต้าในการเปิดรับสมัคร หากมีจำนวนที่นั่งที่เปิดรับเต็มแล้ว ทางศูนย์ฯจะปิดรับสมัครทันที !!!!!!

  
        CU-TEP เป็นการสอบวัดผลความรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดการสอบ  โดยผลการสอบ จะเป็นหลักฐานส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในการยื่นสมัครสอบเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโททุกสาขาของทางมหาวิทยาลัย สำหรับหลักสูตร MBA จะต้องใช้ผล CU-TEP นี้เช่นกัน โดย ผู้ที่ต้องการสอบจะต้องติดต่อสมัครออนไลน์กับทาง "ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ล่วงหน้า ก่อนการรับสมัครสอบของแต่ละหลักสูตร และจะต้องมีคะแนน"อย่างน้อย" อยู่ในระดับผ่านเกณท์ขั้นต่ำ 

เข้าเว็ปไซต์โดยกดที่ภาพด้านล่าง


 

 

                   

 


 
 
2000 - 2012 Copyright (c) . All rights reserved. MBA Program,Chulalongkorn University www.mbachula.info :Webmaster-Teddy K.